Kallelse Årsmöte Lomma BK

Datum och tid: 13/2-24 kl.18.00
Plats: Lomma BK klubblokal

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga sju dagar innan mötet.
Rekvireras ifrån info@lommabk.com