Intresseförfrågan träningsgrupper

Vi undersöker intresset för att starta olika träningsgrupper i Lomma BK, där vi kan träffas och hjälpa varandra med träningen. Detta är inga instruktörsledda kurser utan gruppen hjälps åt och alla får träna sina hundar.

Är du intresserad av detta klicka på länken nedan och besvara frågorna så gott du kan. När vi fått in era svar kommer vi att se om vi blir tillräckligt många intresserade för att kunna starta upp en sådan verksamhet. 
Microsoft Formsforms.office.com

Inbjudan till Rallylydnadsträff

Lomma BK bjuder in klubbens tävlande och aktiva funktionärer *) inom rallylydnad till en träff för information och möjligheter att träna på de nya skyltarna som börjar gälla den 1 januari 2023.

Auktoriserad domare AnnaKarin Dahlstedt informerar och visar, därefter hjälps vi åt att träna på skyltarna.

Informations- och träningstillfället är kostnadsfritt.
Datum: Lördagen den 10 december kl 10.00-14.00
Anmälan: ingrid.borgvogel@gmail.com  senast den 8 december.

Välkommen med din anmälan!

*) funktionärer som hjälpt till vid någon av årets rallylydnadstävlingar

Ansökan om Vandringspriser

Senast 15 december ska du ansöka om följande vandringspriser:

– Holger & Gullvor Axelssons V.P. (Till hund av bruksras med bästa resultat på brukstävling)
– Giddis V.P. (Till hund med bästa resultat på spårtävling)
– Sandskogens V.P. (Till bästa ”alroundhund” – Agility, Rally, Lydnad, Bruks, Utställning)

Läs mer om vandringspriserna här
Skicka din ansökan till ts@lommabk.com

PS! Du som har ett vandringspris hemma får inte glömma att lämna tillbaks det! Ställ det på kontoret om det inte finns någon som kan ta emot det.

Förslag till styrelse 2023

Valberedningens förslag till styrelse 2023
Lomma Brukshundsklubb 2022-11-15

Ordförande: Conny Borg (omval 1 år)
Kassör: VAKANT (fyllnadsval 1 år)

Ledamöter
Monika Pfeiffer (1 år kvar)
Monika Thulin Dahlander (1 år kvar)
Jenny Fridh (omval 2 år)
Jeanette Dahlberg (omval 2 år)
VAKANT (Omval 2 år)

Suppleant
Ingrid Borg Vogel (1 år kvar)
Vakant (nyval 2 år)

Revisorer
Kerstin Holm (Omval 1 år)
Ingela Frick Strand (Omval 1 år)
Revisor suppleanter
Petra Järlhem (Omval 1 år)
Vakant (Nyval 1 år)

Valberedning 2023
Sammankallande: Vakant (1 år)
Karin Juhl (omval 2 år)
Yvonne Henriksson (omval 2år)

Grattis Ingrid och Robbie

2022-11-06
Agilityklass 1 – vinst och pinne
Agilityklass 1 – 2:a plac. och pinne
2022-09-18 Selleberga Hundcenter
Agilityklass 1 – vinst och pinne
2022-08-27 Burlöv
Hoppklass 1 – vinst och pinne
Agilityklass 1 – vinst och pinne

Klubbmästerskap i NW

Klass 1
1:a Eva Dalentoft och Dobby
2:a Christin Hansson och Vips
3:a Ulla Lyden och Belle

Klass 2
1:a Ylva Dahlgren Bengtsson och Vilja
2:a Jennifer Alven och Atlas
3:a Yvonne Rönnbris Månsson och Isa

Klass 3
1:a Ann Samsioe och Engla
2:a Marie Billqvist och Thea
3:a Eva Dalentoft och Molle 

Belysning på appellplanen

Med anledning av de höga elkostnaderna har styrelsen tagit beslut om att det endast är stolparna närmst klubbstugan som kommer tändas.

Timer till belysningen finns till höger om ytterdörren till klubbstugan.
För att tända ljuset: Tryck på knappen och ljuset tänds i 2 timmar.
För att släcka ljuset: Tryck på knappen och ljuset släcks efter ca 10 minuter.
OBS! Om du är siste man som lämnar planen, ska du släcka ljuset!

Stolpbelysningen styrs inifrån städskåpet och får endast ändras i enstaka fall! Den person som ändrar inställningen har ansvar för att återställa till läge 1.
0 = frånslagen
1 = automatik – Måndag – Torsdag kl. 17-20 vintertid
2 = tillslagen

Mer nyttig information, hittar du på denna sida:
Medlemsinfo | Lomma Brukshundklubb (lommabk.com)