Ordningsregler

Appellplanen

  • Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att träna på vårt område när som helst. Kursverksamheten har dock företräde.
  • Efter att du har använt hopphinder, så lägg tillbaks plankorna i hindret. Om du flyttar hindret, ta då alla plankorna med dej.
  • Plocka upp efter din hund och lägg påsen i något av de latrinkärl som finns på området.
Regler för parkering inom Lomma Brukshundklubbs område

  • Enbart personer med uppdrag för klubben, t.ex. styrelse- och kommittémedlemmar samt instruktörer, får parkera innanför grindarna.
    Det är viktigt att det alltid finns lediga p-platser nära klubbstugan då t.ex. instruktörer behöver bära på kursmaterial eller styrelse- och kommittémedlemmar behöver ha uppsikt över sina hundar när de utför olika uppdrag åt klubben.
    Mot bakgrund av det stora antalet aktiva träningsgrupper på Lomma BK har styrelsen därför beslutat att träningsgrupper inte längre ges rätt att parkera innanför grindarna.
  • Tillfällig tillstånd kan beviljas av styrelsen. Exempel på detta är: hyrd plan, funktionsnedsättning, på- och avlastning, renovering och annat arbete.