Barometer

RAPPORTERA IN DINA RESULTAT SENAST 14 DAGAR EFTER TÄVLING!
BRUKS-/LYDNAD-/RALLY
– AGILITY

NOSEWORK 

Statuter för Agilitybarometer (Uppdaterad 2018)
Statuter för Nosework-barometer

Statuter för Bruks-, Lydnad och Rally-barometer

Barometern för lydnad, bruks och rally avser att stimulera till ett ökat deltagande på officiella tävlingar och prov. Rätt att tävla om poäng på barometern har varje medlem som tävlar för Lomma Brukshundklubb samt ekipage från Lomma Hundungdom. Hopp_Lena

Poäng erhålles för resultat uppnådda vid officiella tävlingar inom Norden samt vid SM, Ungdoms-SM, Skåne Mästerskap (DM) och KM

Poängfördelning sker enligt uppgjord tabell, varvid speciella bonuspoäng erhålles för placering på SM, DM och KM .

Resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden för varje ekipage (förare med hund). Förare som tävlar med olika hundar, liksom hundar som tävlar med olika förare, erhåller poäng separat för varje särskild ekipagekombination.

Ekipaget får tillgodoräkna sig 10 resultat under året. Är det elfte resultatet högre än något av de tio första, får detta bytas ut mot ett tidigare resultat, osv. Detta behöver inte ekipaget hålla ordning på, utan det gör den som ansvarar för barometern. Lämna alltså alltid in resultat efter tävling!

Resultat från officiella tävlingar/prov och mästerskap skall redovisas snarast, dock senast 14 dagar efter tävlingstillfället. Redovisning skall ske via formulär på hemsidan. .

Vinnare på lydnadsbarometer, agilitybarometer, rallylydnadsbarometer respektive bruksbarometer är de ekipage som erhållit högsta poängtal under en tävlingsperiod. Tävlingsperiod omfattar tiden 1:a januari till och med 31:a december.

Placering 1, 2 och 3 erhåller alltid ett pris. Vid lika poäng delas placeringen, varvid varje ekipage erhåller likvärdigt pris.

På Bruks- och Lydnadsbarometer erhåller de ekipage som fått 20 poäng eller mer ett pris. På Rallybarometer erhåller de ekipage som fått 50 poäng eller mer ett pris.

Tabell Agilitybarometer
Tabell Bruksbarometer
Tabell Lydnadsbarometer
Tabell Nosework
Tabell Rallylydnadsbarometer
Tabell KM Bruks