Medlemsinfo

Betalning av medlemsavgift
Betala inte till Lomma BK:s bankgiro. Betala enligt instruktioner på faktura från SBK! Om du redan är medlem, ska du logga in på dina sidor, för att hitta fakturan!

Adressändring
Du kan själv ändra dina uppgifter på SBK:s Membersite – Startsida – Membersite
Alternativt kontaktar du medlemsregisteransvarig (mail: medlem@lommabk.com)

Appellplanen
– Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att träna på vårt område. Kurs- och tävlingsverksamhet har dock företräde.
– Efter att ha använt hopphinder, så lägg tillbaks plankorna i hindret. Om du flyttar hindret, ta då alla plankorna med dej.
– Plocka upp efter din hund och lägg påsen i de latrinkärl som finns uppsatta på planen.

Låsen till grindarna
Så här öppnas och stängs låset till grinden:
1. Slå koden – tryck bygeln mot låshuset så öppnar sig låset
2. För att låsa – ändra koden och tryck därefter ihop låset
Vänligen använd inte våld!

Ljuset på appellplanen
Med anledning av de höga elkostnaderna har styrelsen tagit beslut om att det endast är stolparna närmst klubbstugan som kommer tändas.

Timer till belysningen finns till höger om ytterdörren till klubbstugan.
För att tända ljuset: Tryck på knappen och ljuset tänds i 2 timmar.
För att släcka ljuset: Tryck på knappen och ljuset släcks efter ca 10 minuter.
OBS! Om du är siste man som lämnar planen, ska du släcka ljuset!

Stolpbelysningen styrs inifrån städskåpet och får endast ändras i enstaka fall! Den person som ändrar inställningen har ansvar för att återställa till läge 1.
0 = frånslagen
1 = automatik – Måndag – Torsdag kl. 17-20 vintertid
2 = tillslagen