Ny medlem

REGISTRERA NYTT MEDLEMSKAP

Via ovan länk kan du själv registrera dig som medlem i SBK och Lomma Brukshundklubb. (OBS! Du måste ha en mailadress för att kunna registrera dig.)
Om du redan är medlem i SBK och bara vill lägga till medlemskap i Lomma BK fungerar det också. Du får då bara en uppmaning om att betala den lokala avgiften.
Efter registrering får du ett mail från noreply@brukshundklubben.se med en bilaga som beskriver hur du ska göra för att göra din inbetalning.

Avgifter Lomma Brukshundklubb 2020
Förbundsavgift SBK: 400 kronor (530 kronor för utlandsmedlem)
Lokal avgift Lomma BK: 210 kronor
Avgifterna gäller 12 månader löpande.

Information om medlemsformer
Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemskap. I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt.
Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.
Förbundsavgiften
I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden.
Lokal avgift
går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.

Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

MEDLEMSKAP
Ordinarie medlemskap
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift.. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. (Avgift Lomma BHK: Se ovan)

Familjemedlemskap
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen). (Avgift Lomma BHK: Se ovan)

Utlandsmedlemskap
Utlandsmedlem betalar förbundsavgift plus lokal avgift (se ovan). Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap
Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.