Klubbmästerskap 2023

image009

Avser alla grenar – agility, bruks, hoopers, tävlingslydnad, nosework och rallylydnad.
Syftet med de nya statuterna är att värna om klubbens gemenskap – oavsett i vilken gren man tränar och tävlar.

Arrangemang
Klubbmästerskapet anordnas en gång per kalenderår, och bör ske under perioden september-oktober. Mästerskapet bör, så långt det är möjligt, genomföras för alla grenar under en gemensam dag på Lomma brukshundklubb. Inbjudan ska kungöras på hemsidan samt Lomma BK:s facebook-sida i god tid (minst 1 månad) före arrangemanget.

Tävlingen skall dömas av en domare och bedömas enligt officiella regler. Domaren behöver inte vara auktoriserad men ska inneha motsvarande kunskaper.

De moment/banor som ska genomföras av de tävlande i respektive gren bestäms av aktiva medlemmar i motsvarande träningsgrupp, och finns dokumenterat i separata dokument som bilagor till statuterna. Momenten är inte nödvändigtvis exakt förenliga med gällande regler i respektive gren, utan kan vara specifikt utformade för Lomma Klubbmästerskap. Momenten/banorna ska dock hållas i de lägre klasserna, och inte vara för avancerade.

För att klubbmästerskapet ska genomföras krävs att minst två hundar är anmälda.

Deltagande och bedömning
Alla medlemmar i Lomma Brukshundklubb och Lomma Hundungdom är välkomna att delta. Kostnad per ekipage: 100 kronor. (Denna summa kan regleras årligen vid behov)
Tik som löper får delta men ska starta sist.
Förare får delta med fler än en hund.

Alla anmälda (samt frivilliga) deltar som funktionär inom de olika grenarna under hela dagen.

För att erhålla titeln ”Klubbmästare” ska ekipaget vara medlem samt tävla för Lomma brukshundklubb *). Ekipaget behöver dock ej ha startat på officiell tävling för att delta. Titeln ”Klubbmästare” kan inte delas – om flera ekipage hamnar på samma poäng koras en vinnare enligt bifogade statuter för respektive gren. Efter att alla grenar genomförts sker det en gemensam prisutdelning där bl.a. klubbens vandringspris delas ut.

*) För de grenar som registreras i SBK tävling samt i SAgiK ska ekipaget vara registrerat som tävlande för Lomma BK

Läs mer i statuter nedan:

Statuter KM Agility (uppdaterade 2018)
Statuter KM Bruks (uppdaterade 2023)
Statuter KM Lydnad (uppdaterade 2023)
Statuter KM Rallylydnad (uppdaterade 2017)
Statuter KM Nosework (uppdaterade 2023)
Statuter KM Hoopers (uppdaterade 2023)