Kommittéer

Agility
Mail: agility@lommabk.com
Köket
Mail:
info@lommabk.com
Mentalbeskrivning
Conny Borg (sammankallande)
Ingrid Borg Vogel (förfrågningar)
Mail: mentalitet@lommabk.com
Hemsidan, FB
Helene Jonsson
Mail: hemsidan@lommabk.com
HUK (Hundägarutbildning)
Mail: hus@lommabk.com
Medlemsregister
Helene Jonsson
Mail: medlem@lommabk.com
Nosework
Ylva Dahlgren (sammankallande)
Mail: nosework@lommabk.com
Stugfogderiet
Mail:
info@lommabk.com
TK (Tävling)
Mailts@lommabk.com
Revisorer
Kerstin Holm
Ingela Frick Strand
Petra Järlhem (revisorssuppleant)
Monika Pfeiffer(revisorssuppleant)
Valberedning
AnnaKarin Dahlstedt (sammankallande)
Karin Juhl
Yvonne Rosberg