Träningsgrupper på Lomma BK

I slutet av förra året skickade klubben ut en enkät till våra medlemmar för att undersöka intresset för att vara med i en träningsgrupp. Intresset var otroligt stort! Hela 87 svar fick vi in. 

Under vecka 10 och 11 startade vi upp de första träningsgrupperna. Vi kommer att göra utvärderingar av grupperna med start vecka 23 för att se om vi ska starta upp ytterligare träningsgrupper under hösten. Besked om detta kommer att skickas ut efter utvärderingen. 

De nya grupper som startat är:
Allmänlydnad
Rallylydnad
Hoopers
Brukslydnad 

Nose Work och Tävlingslydnad har träningsgrupper sedan tidigare, som inkluderar dem som visade intresse för att delta i dessa.

Att vara med i en träningsgrupp kräver medlemskap i Lomma BK, att man hjälper till ideellt vid tävlingar och prov som klubben anordnar samt hjälper till med städning på klubbens område. 

Till er som känner att det skulle vara intressant att delta i en träningsgrupp ber vi kontakta Lomma BK på info@lommabk.se

Uppstart Träningsgrupper

Vi har undersökt intresset för att starta olika träningsgrupper i Lomma BK, där man kan träffas och hjälpa varandra med träningen. Det blev en stor respons från er och vi fick hela 86 svar.

OBS! Detta är ingen instruktörsledd kurs utan gruppen hjälps åt och alla får träna sina hundar. För att det ska bli en träningsgrupp krävs det engagemang av samtliga deltagare.

Vi kallar er nu till en träff för vidare diskussion om hur fortsättningen ska se ut. En del av er har visat intresse för flera olika träningsgrupper och då får ni antingen välja en eller komma på flera möten.
Vår tanke är att vi träffas gruppvis och då berättar vi lite om hur man kan lägga upp grupperna och träningen. Inget är bestämt utan ni ska delta i upplägget för er egen grupp. Naturligtvis kommer vi att finnas på plats och hjälpa er igång.

Alla mötena är mellan 18:30-19:30.

Måndagen den 27/2: Allmänlydnad.
På plats finns Carolin Valizadeh, Mikael Pankko och Lena Westin

Onsdagen den 1/3: Rally, Agility och Hoopers.
På plats finns Jenny Fridh, Petra Järlhem, Karin Juhl, Ingrid Vogel och Jeanette Dahlberg.

Onsdagen den 8/3: Tävlingslydnad, brukslydnad.
På plats finns Marina Elenmo, Monika Thulin, Monika Pfeiffer, Lena Westin och Carolina Valizadeh.

Måndagen den 13/3: Nosework.
På plats finns Ylva Dahlgren Bengtsson

Har du ingen möjlighet att delta vid mötet men ändå är intresserad att delta i
en grupp så skickar du ett mail till lena.westin19@gmail.com och berättar vad du
heter, tel.nr, mejladress och vilken grupp du är intresserad av, så sätter vi dig
i kontakt med dem som vill starta en träningsgrupp. Detta är under förutsättning av att det bildas ett träningsgäng.

Du måste inte vara medlem för att delta i mötet, men bestämmer du dig att
delta i gruppen måste du vara medlem i Lomma.

Välkomna!

Inbjudan till Årsmöte 2022

Datum: Söndagen den 12 februari kl. 11:00
Plats: Lomma Brukshundklubb, Fritidsvägen 2 Lomma

Anmälan till Årsmötet önskas, då klubben kommer bjuda på en lättare förtäring.  Senast den 6 februari vill ha din anmälan, till: info@lommabk.com

Möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga en vecka innan mötet efter förfrågan till: info@lommabk.com

Kom ihåg att kontrollera att ditt medlemskap är aktuellt fram tom årsmötet.

Välkomna!
Styrelsen Lomma BK

Champion 2022?

Har din hund blivit champion under 2022, så meddela oss, för vi vill gärna uppmärksamma detta på årsmötet 2023.

– Rally, Lydnad eller Bruks: mail till ts@lommabk.com
– Agility: mail till agility@lommabk.com
– Utställning: mail till Ingrid.borgvogel@gmail.com

Intresseförfrågan träningsgrupper

Vi undersöker intresset för att starta olika träningsgrupper i Lomma BK, där vi kan träffas och hjälpa varandra med träningen. Detta är inga instruktörsledda kurser utan gruppen hjälps åt och alla får träna sina hundar.

Är du intresserad av detta klicka på länken nedan och besvara frågorna så gott du kan. När vi fått in era svar kommer vi att se om vi blir tillräckligt många intresserade för att kunna starta upp en sådan verksamhet. 
Microsoft Formsforms.office.com

Inbjudan till Rallylydnadsträff

Lomma BK bjuder in klubbens tävlande och aktiva funktionärer *) inom rallylydnad till en träff för information och möjligheter att träna på de nya skyltarna som börjar gälla den 1 januari 2023.

Auktoriserad domare AnnaKarin Dahlstedt informerar och visar, därefter hjälps vi åt att träna på skyltarna.

Informations- och träningstillfället är kostnadsfritt.
Datum: Lördagen den 10 december kl 10.00-14.00
Anmälan: ingrid.borgvogel@gmail.com  senast den 8 december.

Välkommen med din anmälan!

*) funktionärer som hjälpt till vid någon av årets rallylydnadstävlingar

Ansökan om Vandringspriser

Senast 15 december ska du ansöka om följande vandringspriser:

– Holger & Gullvor Axelssons V.P. (Till hund av bruksras med bästa resultat på brukstävling)
– Giddis V.P. (Till hund med bästa resultat på spårtävling)
– Sandskogens V.P. (Till bästa ”alroundhund” – Agility, Rally, Lydnad, Bruks, Utställning)

Läs mer om vandringspriserna här
Skicka din ansökan till ts@lommabk.com

PS! Du som har ett vandringspris hemma får inte glömma att lämna tillbaks det! Ställ det på kontoret om det inte finns någon som kan ta emot det.

Förslag till styrelse 2023

Valberedningens förslag till styrelse 2023
Lomma Brukshundsklubb 2022-11-15

Ordförande: Conny Borg (omval 1 år)
Kassör: VAKANT (fyllnadsval 1 år)

Ledamöter
Monika Pfeiffer (1 år kvar)
Monika Thulin Dahlander (1 år kvar)
Jenny Fridh (omval 2 år)
Jeanette Dahlberg (omval 2 år)
VAKANT (Omval 2 år)

Suppleant
Ingrid Borg Vogel (1 år kvar)
Vakant (nyval 2 år)

Revisorer
Kerstin Holm (Omval 1 år)
Ingela Frick Strand (Omval 1 år)
Revisor suppleanter
Petra Järlhem (Omval 1 år)
Vakant (Nyval 1 år)

Valberedning 2023
Sammankallande: Vakant (1 år)
Karin Juhl (omval 2 år)
Yvonne Henriksson (omval 2år)