Intresseförfrågan träningsgrupper

Vi undersöker intresset för att starta olika träningsgrupper i Lomma BK, där vi kan träffas och hjälpa varandra med träningen. Detta är inga instruktörsledda kurser utan gruppen hjälps åt och alla får träna sina hundar.

Är du intresserad av detta klicka på länken nedan och besvara frågorna så gott du kan. När vi fått in era svar kommer vi att se om vi blir tillräckligt många intresserade för att kunna starta upp en sådan verksamhet. 
Microsoft Formsforms.office.com