Kallelse Årsmöte 2022-03-03

Årsmötet kommer vara digitalt den 3 mars kl. 19:00 via Google Meet. Du behöver anmäla att du ska närvara på möte senast 7 dagar före. Anmälan görs här: https://forms.gle/rKt1ZLUraQvFYx8q9

Du rekommenderas att använda din dator till mötet. Använder du din mobil kan du vara tvungen att ladda ner Google Meet, som är en app och logga in / registrera ett konto. För er som känner er osäkra eller vill kolla så att allt funkar kommer vi köra ett testmöte den 1 mars kl. 19:00.

Till årsmötet ber vi er att klicka på länken till mötet (skickas ut till er epost ett par dagar före mötet) ca 10-5 min innan det startat. Har du problem med att komma in på mötet innan det startar så kontakta Filip Ertzinger på 0768-79 78 87. OBS! Under mötets gång kommer vi ej kunna hjälpa er med eventuella tekniska problem.

Vid eventuell sluten votering kommer årsmötet att pausas i ett par min. Vi kommer då att använda oss av Google forms där vi skapar ett formulär för den aktuella röstningen. Länken till detta skickas sedan ut i chatten som finns i Google Meet. Följ länken och klicka i ditt svar EN GÅNG. Svaret kommer då att sparas anonymt och därefter redovisas resultatet.
/Styrelsen