Årsmöteshandlingar

Nu finns alla handlingar under fliken Protokoll.
Styrelsen meddelar att då vi värnar om miljön, så kommer det att finnas ett begränsat antal utskrivna dokument. Vill du försäkra dig om att få ett eget dokument, så skriv ut det själv eller använd din mobil/platta under mötet.