Inmätning av mankhöjd

Viktig info till våra medlemmar som ska tävla bruks (inmätning av individuell mankhöjd) resp. få sin hund exteriörbeskriven.
På Lomma BK har vi två exteriörbeskrivare som är behöriga att mäta individuell mankhöjd oavsett ras:
Ingrid Borg Vogel och Anna-Kari Sahlqvist.
Läs mer om nyheter vad gäller exteriörbeskrivning och inmätning av mankhöjd här