Belysning på appellplanen

Med anledning av de höga elkostnaderna har styrelsen tagit beslut om att det endast är stolparna närmst klubbstugan som kommer tändas.

Timer till belysningen finns till höger om ytterdörren till klubbstugan.
För att tända ljuset: Tryck på knappen och ljuset tänds i 2 timmar.
För att släcka ljuset: Tryck på knappen och ljuset släcks efter ca 10 minuter.
OBS! Om du är siste man som lämnar planen, ska du släcka ljuset!

Stolpbelysningen styrs inifrån städskåpet och får endast ändras i enstaka fall! Den person som ändrar inställningen har ansvar för att återställa till läge 1.
0 = frånslagen
1 = automatik – Måndag – Torsdag kl. 17-20 vintertid
2 = tillslagen

Mer nyttig information, hittar du på denna sida:
Medlemsinfo | Lomma Brukshundklubb (lommabk.com)