Kurs Allmänlydnad

Fulltecknad!
En kurs för dig med hund från 9 månaders ålder och äldre och som vill träna på er vardagslydnad och samarbete. Kursen är en grundkurs och tar vid där valpkursen slutar. 
Mål:
– Grundläggande förståelse för din hund och grunden för hur du skapar en bra relation med din hund. 
– Grundläggande inlärningsprinciper för att kunna forma din hunds beteende. 
– Grundläggande förståelse för samhällets förväntan på dig som hundägare samt lagar & regler som gäller för hunden. 
– Möjlighet till miljö- och socialiseringsträning under kontrollerade former och möjlighet för dig som förare att träna dig i hur du stöttar din hund. 
– Grundläggande kunskap om hundens skötsel och friskvård.
– Genomgång och träning av moment i ‘SBK’s Allmänlydnadspasset’, t ex ‘bli kvar’ i önskad position, följsamhet vid sidan och andra positioner, hundmöte, hantering, passivitet samt inkallning

Omfattning: 6 tillfällen där teori och praktik varvas.
Datum: söndagar 19/9, 26/9, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10
Tid: 15:00 – 17:00
Pris: 1100 SEK
Du gör din anmälan via ett formulär här

Deltagare: max 6 deltagare som är 18 år eller äldre. Det är önskvärt att samma deltagare deltar i hela kursen även om hunden är ‘allas’ hund i familjen. Denna kurs hålls utan åskådare och undantag ska vara överenskommet med instruktören innan kursstart/kurstillfälle.