Varning för getingar

Ett antal getingbon har upptäckts inom klubbområdet:
I förrådet med rally och NW-prylar, i traktorskjulet, bakom ungdomarnas klubbstuga samt vid äppelträdet på parkeringen.
Anticimex kommer och tar bort dem på tisdag 13 juli.
Tills dess var FÖRSIKTIGA!