Årsmöte 7-9 april 2021

Lomma Brukshundklubb genomför i år ett ”digitalt förenklat årsmöte”. Mötet genomförs helt digitalt genom det textbaserade mötesverktyget VoteIT. 

Mötet öppnar den 7 april kl. 9:00 och avslutas den 9 april kl. 22:00.
Du kommer att få en länk med en mötesbiljett skickad till din e-post före mötets startdatum. Ditt mötesdeltagande består i att du någon gång under ovan angiven tidsperiod går in och röstar på det/de alternativ du föredrar under respektive dagordningspunkt.

OBS Det är av största vikt att mejladressen som finns registrerad på ditt medlemskap är aktuell !!!

I detta dokument hittar du allt du behöver veta för att använda VoteIT.
VoteIT

Och här hittar du ÅRSMÖTESHANDLINGAR: