Policy Covid-19

Lomma Brukshundklubb följer hela tiden utvecklingen kring covid-19. Vi rättar oss efter de beslut som kommer från myndigheter, SKK och SBK.
Styrelsen kommer fortlöpande ta beslut kring varje prov eller aktivitet som är planerad. Enligt beslut från SKK den 12 mars 2020 kan styrelsen med hjälp av § 15 force majeure i SKKs stadgar besluta om att ställa in prov, aktiviteter och sammankomster oavsett antal deltagare.
Skulle detta bli aktuellt har lokalklubben ingen skyldighet att återbetala eventuellt erlagd anmälningsavgift. Lomma Brukshundklubb är ingen vinstdrivande organisation och kommer därför att vid tillfällen där §15 påkallas gå igenom den berörda aktiviteten och se över huruvida föreningen kan återbetala anmälningsavgifterna. Hela eller delar av erlagd anmälningsavgift kommer att återbetalas efter det att eventuella kostnader för aktuell aktivitet fått kostnadstäckning.

Har du anmält till ett prov eller en aktivitet och får symptom som stämmer överens med de för covid-19 ska du avanmäla dig. Det krävs inget läkarintyg och hela anmälningsavgiften betalas tillbaka.
Ingår du i en av folkhälsomyndigheten klassad riskgrupp rekommenderar styrelsen att man avstår från deltagande oavsett symptom fram till nya direktiv kommer.