Från styrelsen

Med anledning av att vår ansvarige för HUK (utbildningskommittén) Karin Permskog aviserat att hon inte kommer att fortsätta nästa år, så går vi redan nu ut med en efterlysning efter intresserade medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till ,med klubbens utbildningsfrågor. Karin har lovat att med sin erfarenhet stötta utbildningsverksamheten. Vi söker alltså dig som är intresserade av utbildningsfrågor och hundar i samverkan. Du som känner att du vill bidraga i detta kan kontakta Karin eller någon annan i styrelsen.
/Jan Andersson, sekreterare