Uppnosat

Vi har idag 31/10 tagit in extra kranen på vattenutkastaren på klubben. Frosten närmar sig. Du får alltså antingen själv ha med dig vatten till klubben eller ta inne i klubbhuset då där är öppet.