KM Bruks, Lydnad och Rallylydnad

Klubbmästerskap 2016 – lördag 19 november
Stängd för anmälan
PM och deltagarlista kommer att publiceras här på hemsidan, under veckan som kommer! Det är 25 ekipage som har anmält. Flest i Lilla KM Rally, men några i Bruks-  och Lydnad också.

Kostnad för deltagande är 100 kr per start som betalas till klubbens BG  5833-5027 i samband med anmälan.  Ev. återbetalning sker enligt officiella regler.
Anmälan senast den 29 oktober.
Alla deltagare måste bidra med ”en funktionär” eller själva vara beredda på att hjälpa till. OBS! Du kan anmäla dig med flera hundar till rallylydnaden, men inte till bruks- och lydnad. En hund får naturligtvis inte starta med olika förare i samma mästerskap 🙂
Statuter
Vi hoppas på många anmälningar och en rolig dag tillsammans!
/TS