Kommittéer

Agility
Katarina König Morin (sammankallande)
Mail: agility@lommabk.com
Köket
Mentalbeskrivning
Conny Borg (sammankallande)
Ingrid Borg Vogel (förfrågningar)
Mail: mentalitet@lommabk.com
Hemsidan, Uppnosat
Helene Jonsson
Mail: hemsidan@lommabk.com
HUK (Hundägarutbildning)
Monika Thulin Dahlander (sammankallande)
Mail: hus@lommabk.com
Medlemsregister
Jessica Carling
Mail: medlem@lommabk.com
Stugfogderiet
TK (Tävling)
Helene Jonsson (sammankallande)
Mail: ts@lommabk.com
Revisorer
Kerstin Holm
Ingela Frick Strand
Petra Järlhem (revisorssuppleant)
Elisabeth Bohlin (revisorssuppleant)
Valberedning
Karin Permskog (sammankallande)
Jessica Nyström
Anna-Kari Sahlqvist