Kommittéer

Agility
Linda Wernram (sammankallande)
Mail: agility@lommabk.com
Köket
Mail:
styrelsen@lommabk.com
Mentalbeskrivning
Conny Borg (sammankallande)
Ingrid Borg Vogel (förfrågningar)
Mail: mentalitet@lommabk.com
Hemsidan, FB
Helene Jonsson
Mail: hemsidan@lommabk.com
HUK (Hundägarutbildning)
Monika Thulin Dahlander (sammankallande)
Mail: hus@lommabk.com
Medlemsregister
Lena Jernberg
Mail: medlem@lommabk.com
Stugfogderiet
Mail:
styrelsen@lommabk.com
TK (Tävling)
Helene Jonsson (sammankallande)
Mail: ts@lommabk.com
Revisorer
Kerstin Holm
Ingela Frick Strand
Petra Järlhem (revisorssuppleant)
Monika Pfeiffer(revisorssuppleant)
Valberedning
Sofie Remgren (sammankallande)
Karin Permskog
Marie Wahlgren