Kommittéer

Agility
Sammankallande:
Mail: agility@lommabk.com
Köket
Mail:
info@lommabk.com
Mentalbeskrivning
Sammankallande: Conny Borg
Förfrågningar: Ingrid Borg Vogel
Mail: mentalitet@lommabk.com
Hemsidan, FB
Helene Jonsson
Mail: hemsidan@lommabk.com
HUK (Hundägarutbildning)
Sammankallande: Lena Westin
Mail: hus@lommabk.com
Medlemsregister
Helene Jonsson
Mail: medlem@lommabk.com
Nosework
Sammankallande: Arne Ekstrand
Mail: nosework@lommabk.com
Stugfogderiet
Sammankallande:
Mail: info@lommabk.com
TK (Tävling)
Sammankallande:
Mail: ts@lommabk.com
Revisorer
Alf Michelsen
Malin Dahlgren
Petra Järlhem (revisorssuppleant)
Yvonne Henriksson (revisorssuppleant)
Valberedning
Sammankallande: AnnaKarin Dahlstedt
Karin Juhl
Karin Permskog