Mentalitet

mentalitetMH/KORNING
Kontakt: mentalitet@lommabk.com
Förfrågningar: Conny Borg 0703-784619

Mentalkommittén Lomma BK
Conny Borg (mentaldomare, sammankallande)
Ingrid Borg Vogel (mentaldomare, exteriörbeskrivare schäfer)
Marina Elenmo  (testledare)
Patric Haje (testledare)
Ann-Charlotte Pettersson (A-figurant)
Karin Juhl  (A-figurant)
Rebecca Nyström  (A-figurant)

Anmälan/Betalning
Anmälan och betalning till ordinarie MH via SBK-Tävling. Intresseanmälan till Uppfödar-MH/Korning kan skickas via mail till mentalitet@lommabk.com

Avgifter
MH/MT – 700 kr
Hel korning – 850 kr
Exteriörbeskrivning: 200 kr

 

Uppfödar-MH 2023

DatumKommentar
25/2MH Uppfödare Kelpie
25/3MH Uppfödare Tervueren
2/4MH/MT Uppfödare Kelpie
7/4MH Uppfödare Aussie
15/4MH Uppfödare Aussie
21/5MT Uppfödare Tysk Schäferhund
3/6MH Uppfödare Aussie
8/7MH Uppfödare Rottweiler
23/7MT Uppfödare Tysk Schäferhund
5/8MH Uppfödare Tollare
27/8MT Uppfödare Korthårig Collie
9/9MH Uppfödare Aussie
16/9MH Uppfödare Kelpie
14/10MH Uppfödare Aussie
28/10MH Uppfödare
11/11MH Uppfödare Aussie

Information om MT2017
Vid årets SBK kongress i maj beslöts att införa ett nytt mentaltest. I september beslöt CS/SKK att gå emot SBKs förslag och istället beslöt man att nuvarande regelverk ska gälla 2017-2021. SBK har därefter beslutat att parallellt med nuvarande mentaltest arrangera det nya testet som kommer att heta MT2017. Det kommer att arrangeras på fyra olika ställen i landet varav en bana kommer att vara i Skåne – Tollarps brukshundklubb. SBK centralt kommer att informera, marknadsföra och lägga grunden för att MT2017 blir det test som hundägare och uppfödare samt rasklubbar väljer i första hand. All framtida domarutbildning kommer att bli för MT2017. Mer info kommer.
Länk till SBKs hemsida: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/regelrevidering-mt/

Bakgrund till Mentalbeskrivning i SBK
Mentalbeskrivning ger förutsättning för en god uppföljning av hundars mentalitet. Genom att så många hundar som möjligt beskrivs kan mentala förändringar uppmärksammas hos raser eller rasgrupper.

Mentalbeskrivningen är utarbetad av landets skickligaste teoretiker och praktiker. Mentalbeskrivningen som mätinstrument är granskad av Stockholms Universitet.

Varje hunduppfödare och ägare har ett ansvar gentemot framförallt hunden, att denne skall få rätt möjligheter att anpassa sig i samhället. Våra hundar är samhällsmedborgare, men kan inte själva ta ansvar för sitt handlande. Vi människor måste göra det. Om uppfödare låter mentalbeskriva blivande föräldradjur, bidrar uppfödaren till att kvalitetsmärka aveln. Om valpköparna kräver att föräldradjur är mental beskrivna, får man mentalt sunda hundar.

Mentalbeskrivning är en kvalitetsgaranti!