Mentalitet

mentalitetMH/KORNING
Kontakt: mentalitet@lommabk.com
Förfrågningar: Conny Borg 0703-784619

Mentalkommittén Lomma BK
Conny Borg (mentaldomare, sammankallande)
Ingrid Borg Vogel (mentaldomare, exteriörbeskrivare schäfer)
Marina Elenmo  (testledare)
Patric Haje (testledare)
Ann-Charlotte Pettersson (A-figurant)
Karin Juhl  (A-figurant)
Rebecca Nyström  (A-figurant)

Anmälan/Betalning
Anmälan och betalning till ordinarie MH via SBK-Tävling. Intresseanmälan till Uppfödar-MH/Korning kan skickas via mail till mentalitet@lommabk.com

Avgifter
MH/MT – 700 kr
Hel korning – 850 kr
Exteriörbeskrivning: 200 kr

MH/MT 2024
9 mars uppfödar-MH australian kelpie
24 mars ordinarie mentaltest
29 mars Uppfödar-MH australian kelpie
13 april ordinarie MH
4 maj uppfödar-MT aussie
1 juni uppfödar-MH collie
13 juli exteriörbeskrivning tysk schäferhund
14 juli uppfödar-MT tysk schäferhund
4 augusti  uppfödar-MT australian kelpie
10 augusti uppfödar-MH aussie
17 augusti uppfödar-MH golden retriever
14 september uppfödar-MH Aussie
12 oktober ordinarie mentaltest
9 november uppfödar-MH aussie

Information om MT2017
Vid årets SBK kongress i maj beslöts att införa ett nytt mentaltest. I september beslöt CS/SKK att gå emot SBKs förslag och istället beslöt man att nuvarande regelverk ska gälla 2017-2021. SBK har därefter beslutat att parallellt med nuvarande mentaltest arrangera det nya testet som kommer att heta MT2017. Det kommer att arrangeras på fyra olika ställen i landet varav en bana kommer att vara i Skåne – Tollarps brukshundklubb. SBK centralt kommer att informera, marknadsföra och lägga grunden för att MT2017 blir det test som hundägare och uppfödare samt rasklubbar väljer i första hand. All framtida domarutbildning kommer att bli för MT2017. Mer info kommer.
Länk till SBKs hemsida: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/regelrevidering-mt/

Bakgrund till Mentalbeskrivning i SBK
Mentalbeskrivning ger förutsättning för en god uppföljning av hundars mentalitet. Genom att så många hundar som möjligt beskrivs kan mentala förändringar uppmärksammas hos raser eller rasgrupper.

Mentalbeskrivningen är utarbetad av landets skickligaste teoretiker och praktiker. Mentalbeskrivningen som mätinstrument är granskad av Stockholms Universitet.

Varje hunduppfödare och ägare har ett ansvar gentemot framförallt hunden, att denne skall få rätt möjligheter att anpassa sig i samhället. Våra hundar är samhällsmedborgare, men kan inte själva ta ansvar för sitt handlande. Vi människor måste göra det. Om uppfödare låter mentalbeskriva blivande föräldradjur, bidrar uppfödaren till att kvalitetsmärka aveln. Om valpköparna kräver att föräldradjur är mental beskrivna, får man mentalt sunda hundar.

Mentalbeskrivning är en kvalitetsgaranti!