Mentalitet

mentalitetMH/KORNING

Kontakt: mentalitet@lommabk.com
Förfrågningar: Conny Borg 0703-784619

Mentalkommittén Lomma BK
Conny Borg (mentaldomare, sammankallande)
Ingrid Borg Vogel (mentaldomare, exteriörbeskrivare schäfer)
Ann-Charlotte Pettersson (A-figurant)

Anmälan/Betalning
Anmälan och betalning till ordinarie MH via SBK-Tävling. Intresseanmälan till Uppfödar-MH/Korning kan skickas via mail till mentalitet@lommabk.com MH_spoke

Avgifter
MH/ MT                         600:-
Hel Korning                   750:-
Exteriörbeskrivning       150:-

Information om MT2017
Vid årets SBK kongress i maj beslöts att införa ett nytt mentaltest. I september beslöt CS/SKK att gå emot SBKs förslag och istället beslöt
man att nuvarande regelverk ska gälla 2017-2021. SBK har därefter beslutat att parallellt med nuvarande mentaltest arrangera det nya testet som kommer att heta MT2017. Det kommer att arrangeras på fyra olika ställen i landet varav en bana kommer att vara i Skåne – Tollarps brukshundklubb. SBK centralt kommer att informera, marknadsföra och lägga grunden för att MT2017 blir det test som hundägare och uppfödare samt rasklubbar väljer i första hand. All framtida domarutbildning kommer att bli för MT2017. Mer info kommer.
Länk till SBKs hemsida: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/regelrevidering-mt/

MH 2020

Datum/Typ  
200208 MH Uppfödare
200222 MH Uppfödare
200307 MH Uppfödare
200321 MH Ordinarie
200425 MH Ordinarie
200510 MH Uppfödare
200628 MH Ordinarie
200801 MH Uppfödare x 2
200816 MH  Uppfödare
200829 MH Ordinarie
200905 MH Uppfödare
200926 MH Uppfödare
201010 MH Ordinarie
201024 MH Uppfödare

Bakgrund till Mentalbeskrivning i SBK
Mentalbeskrivning ger förutsättning för en god uppföljning av hundars mentalitet. Genom att så många hundar som möjligt beskrivs kan mentala förändringar uppmärksammas hos raser eller rasgrupper.

Mentalbeskrivningen är utarbetad av landets skickligaste teoretiker och praktiker. Mentalbeskrivningen som mätinstrument är granskad av Stockholms Universitet.

Varje hunduppfödare och ägare har ett ansvar gentemot framförallt hunden, att denne skall få rätt möjligheter att anpassa sig i samhället. Våra hundar är samhällsmedborgare, men kan inte själva ta ansvar för sitt handlande. Vi människor måste göra det. Om uppfödare låter mentalbeskriva blivande föräldradjur, bidrar uppfödaren till att kvalitetsmärka aveln. Om valpköparna kräver att föräldradjur är mental beskrivna, får man mentalt sunda hundar.

Mentalbeskrivning är en kvalitetsgaranti!