Ordningsregler

Appellplanen

 • Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att träna på vårt område när som helst. Kursverksamheten har dock företräde.
 • Efter att du har använt hopphinder, så lägg tillbaks plankorna i hindret. Om du flyttar hindret, ta då alla plankorna med dej.
 • Plocka upp efter din hund och lägg påsen i något av de latrinkärl som finns på området.
Regler för parkering samt körning inom Lomma Brukshundsklubbs område

 • Parkeringen inne på området är i första hand avsedd för aktiva funktionärer och instruktörer *) & styrelsemedlemmar.
 • Om plats finns får även träningsgrupper lov att parkera inne på området.
 • Parkering får endast ske till vänster sett från klubbstugan samt till höger om materialförrådet och mot agilityplanen. Parkering ute på apellplanen är förbjuden.
 • Inom området ska fordon framföras med största försiktighet. Max hastighet 10 km/h.
 • Person som ej följer regler kan av styrelsen bli tilldelad varning. Fler än två varningar leder till förbud mot att föra in fordon på området. Styrelsen beslutar om förbudet. Beslutet ska var enhälligt och kan ej överklagas. Beslutet ska skriftligen skickas till den beslutet gäller.
 • Tillfälliga tillstånd kan beviljas av styrelsen. Exempel på detta är: hyrd plan, funktionsnedsättning, på- och avlastning och renovering/arbete.

  (Med ”aktiva” funktionärer och instruktörer menas funktionärer och instruktörer som under verksamhetsåret hjälpt till på tävling, MH tester och/eller anordnat kurs)