Kursutbud

Valpkurs
Kursavgift: 900 kr. Litteratur tillkommer samt medlemsavgift om du inte tidigare är medlem. Kursen är på 7 x 2 lektionstimmar + spårintroduktion.
OBS! Valpen måste vara minst 12 veckor och ”full-vaccinerad”!
Här lär vi valpen lite hushållsvett. Komma när vi kallar. Kunna sitta och ligga på kommando. Kunna gå ordentligt i koppel utan att dra. Lyssna på matte och husse. Får även pröva spår och sök.
Vi följer Inki Sjöstens litteratur.
Grundkurs
Kursavgift: 900 kr. Kurstid: 7 x 2 lektionstimmar
Här jobbar vi för att få en bättre kontroll på hunden s.k. Vardagslydnad.
Kurs tävlingslydnad
Kursavgift 900 kr.  Kurstid 7 x 2 lektionstimmar
Tävlingslydnaden börjar ta form. Kursen ställer höga krav på föraren,
d v s mycket träning utanför kurstid och du ska ett klart mål vad du vill uppnå.
Målet är officiell tävling – startklass eller AKL. Kursen vänder sig även till dig som redan klarat dessa mål.  Du har chansen att utvecklas vidare i belöningsträning och momentträning i lydnadsklass 1 och LKL. Många läxor!
Förkunskaper: Träning ska kunna ske utan koppel. Ordförståelse vad gäller stå, sitt, ligg. En fördel om belöningssignal (klicker alt. annat ljud) är befäst.
Rallylydnad, grundkurs
Kursavgift 900 kr.  Kurstid 7 x 2 lektionstimmar
Förkunskaper: Grundkurs
Rallylydnad, fortsättning 
Kursavgift: 900 kr. Kurstid 7 x 2 lektionstimmar
Denna kurs vänder sig till dig som har startat NKL, alternativt har tränat in alla NKL-skyltar, men ännu inte startat på officiell tävling. Du ska kunna träna din hund utan koppel och ditt mål är tävla Rallylydnad.
Nosework del 1
Kursavgift: 900 kr  Kurstid: 6 x 2 lektionstimmar – 4 deltagare
Förkunskaper: Grundlydnad.
Kursen låter deltagarna bekanta sig med sporten och går igenom dofthantering, inlärning av eukalyptusdoft, behållarsök och inomhussök. Ekipagen förväntas träna lite hemma mellan kurstillfällena. Eukalyptushydrolat ingår i kursavgiften.
Nosework del 3
Kursavgift: 900 kr  Kurstid: 5 x 2 lektionstimmar – 4-6 deltagare
Förkunskaper: Nosework del 1 och 2
Vi tränar i nya miljöer och breddar hundens förståelse för söken. Vi lägger även fokus på ökad uthållighet, självständighet och störningstålighet. Ekipagen förväntas träna hemma mellan kurstillfällena.
Spårkurs Introduktion
Kursavgift: 900 kr.
Förkunskaper: Grundlydnad
2 timmar teori (kvällstid) i klubbstugan samt 5 spårträningsträffar (helgdagar 9-14) i Fulltofta, Järavallen eller Klåveröd.
OBS! Kursen avser personspår/bruksspår, inte viltspår, IPO-spår eller ID-Spår.
Spårkurs Fortsättning
Kursavgift: 900 kr.
Förkunskaper: Spårkurs introduktion eller motsvarande.
2 timmar teori (kvällstid) i klubbstugan samt 5 spårträningsträffar (helgdagar 9-14) i Fulltofta, Järavallen eller Klåveröd.
OBS! Kursen avser personspår/bruksspår, inte viltspår, IPO-spår eller ID-Spår.
Agility, grundkurs
Kursavgift: 920 kr.  Kurstid: 8 kurstillfällen.
För att få gå en grundkurs måste man ha grundlydnad på sin hund. Det innebär att den ska kunna komma på inkallning och vara lös samt stanna hos föraren även om det finns andra hundar runt omkring. Hunden ska ha fyllt 1 år vid kursstart.
Agility Fortsättningskurs
Kursavgift: 920 kr.  Kurstid: 8 kurstillfällen.
För att gå fortsättningskurs ska hunden kunna alla hinder. Syftet med kursen är att föraren ska bli medveten om vad ”handling” är och träna på olika hinderkombinationer. Syftet är också att träna vidare samt djupare analysera ekipagets väg på banan.
Agility, handlingskurs
Kursavgift: 920 kr.  Kurstid: 7 kurstillfällen.
För att gå fortsättningskurs ska hunden kunna alla hinder. Syftet med kursen är att föraren skall bli medveten om vad “handling” är och träna på olika hinderkombinationer. Syftet är också att träna vidare samt djupare analysera ekipagets väg på banan.
Agility, tävling klass 1
Kursavgift: 920 kr.  Kurstid: 7 kurstillfällen.
För att gå tävlingskurs 1 skall ekipaget ha kommit längre och man ska vara aktivt tävlande men inte uppflyttningsklar till klass 2. Syftet med kursen är att träna och bli ännu bättre på sin “handling” samt träna på olika bankonstruktioner som förekommer på tävling.
Agility, tävling klass 2 och 3
Kursavgift: 920 kr.  Kurstid: 7 kurstillfällen.
För att gå denna tävlingskurs skall ekipaget vara aktivt tävlande och vara uppflyttningsklara till klass 2 (dvs har 3 pinnar antingen i Ho eller Ag men ännu inte flyttat upp)  eller redan tävlar klass 2 och 3. Syftet med kursen är att förbättra och förfina sin “handling”, att träna på komplicerade hinderkombinationer. Ekipagen får “coachning” för att bli medveten om på vilket sätt man kan “arbeta vidare” i sin handling i samspel med hunden.