Vandringspriser

image001 Holger och Gullvor Axelssons VP
Endast till hundar av bruksras. De tre bästa uppflyttnings- cert-poäng på brukstävlingar under året räknas. ”Priset skall erövras 5 gånger av samma förare med av densamme utbildad hund, för att stanna i dennes ägo.” Inteckningsplåt på priset.
Ansökan om detta vandringspris ska vara TK tillhanda senast den 15 december innevarande år. Kopior av tävlingsprotokoll skall bifogas ansökan.
Inteckningar
image003 Giddis VP
Skänkt av Aina Einarsson
Inteckning i vandringspriset får den SPÅR-hund och förare som uppnått procentuellt högsta resultat i klasserna LKL, HKL eller ELIT vid en (1)  spårtävling under kalenderåret. Läs fullständiga statuter här
Ansökan om priset lämnas till TK senast den 15:e december. Föraren skall vara tävlande för Lomma BK. Priset är ständigt vandrande.
Inteckningar
Sandskogens VP
Skänkt av Sandskogens Kennel 2014 

Till bästa Allround-hund (Lydnad, Bruks, Agility, Rallylydnad och Utställning). Minst 2 grenar måste vara representerade. Läs fullständiga statuter här
Ansökan om priset lämnas till TK senast den 15:e december. Kopior av tävlingsprotokoll skall bifogas.
Inteckningar 
image007 Sven Lindvalls VP (cylindern)
Till procentuellt bästa klubbmästare.
Gravyr på priset.
Priset är ständigt vandrande.
Inteckningar
image009 Karl-Eric Bååths VP (Schäfern)Till procentuellt bästa klubbmästare i bruks.
Inteckningsplåt på priset.
Ständigt vandrande.

Inteckningar

image011 Klubbens VP (Halsbandet)
Till Klubbmästarna i Bruks och Lydnad.
Inteckningsplåt på priset.

Priset är ständigt vandrande.
Inteckningar
image013 Lisas VP (Hundtrollet + bok)
Skänkt av Lisa Montén 1995.
Till procentuellt bästa klubbmästare.
Förare som erövrat priset 4 gånger får behålla det.
Inteckningar
image015
  Flatcoated Retrieverklubbens VP
Till klubbmästare ”lilla” lydnad. Inteckningsplåt på priset.
Ständigt vandrande.
Inteckningar
image017 Leonbergersällskapets VPTill klubbmästare ”lilla” lydnad.
Inteckningsplåt på priset.
Priset tillfaller för evigt den förare som erövrat priset 3 gånger.

Inteckningar

image019 Klubbens V.P. Lilla Lydnad (Bucklan)Till klubbmästare ”lilla” lydnad.
Gravyr på priset.
Ständigt vandrande.

Inteckningar

image021 Klubbens V.P. KM Lilla Bruks
Till bästa ”lilla” brukshund.
Inteckningsplåt på priset.
Ständigt vandrande.
Inteckningar
image025 Klubbens V.P. KM AgilityTill vinnarna i KM Agility.

Inteckningar

KM_lillarally Klubbens V.P. KM Lilla Rallylydnad
Till vinnaren i ”Lilla” KM Rallylydnad
Pokal plus en bok som ska uppdateras med foto och text.
Ständigt vandrande.

Inteckningar
KM_rally Klubbens V.P. KM  Rallylydnad
Till vinnaren i KM Rallylydnad
Pokal plus en bok som ska uppdateras med foto och text.
Ständigt vandrande.
Inteckningar
image027 Lydnadsbarometerns VP (Gåsen)
Skänkt av Vårsångens kennel 1995 (Tina Andersson & Tommy Fredriksson).Går till den hund som har fått ihop flest poäng på lydnadsbarometern under året. Tillhörande bok skall uppdateras med bild och text.
Ständigt vandrande.
Inteckningar
image029
  Agilitybarometerns VP (Vas – A-hinder)
Skänkt av Jacab 2007(Karin och Lars Juhl).

Går till den hund som har fått ihop flest poäng på agilitybarometern under året.
Tillhörande bok skall uppdateras med bild och text.
Ständigt vandrande.
Inteckningar
image031 Bruksbarometerns VP
Skänkt av Sydväst Sveriges Dobermannklubb 1995.Går till den hund som fått ihop flest poäng på bruksbarometern under året.
Ständigt vandrande.
Inteckningar
image033
  Klubbens V.P. Rallylydnad
Instiftat av Lomma BK 2014.
Går till den hund som fått ihop flest poäng på Rallylydnadsbarometern under året. En bok medföljer som ska uppdateras med foto och en liten beskrivning av ekipaget.
Ständigt vandrande.
Inteckningar
  Klubbens V.P. Nosework
Instiftat av Lomma BK 2019.Går till den hund som fått ihop flest poäng på Nosework-barometern under året. En bok medföljer som ska uppdateras med foto och en liten beskrivning av ekipaget.
Ständigt vandrande.
Inteckningar
image037   Hjärtats VP – vandringspris till årets bästa sökhund
Skänkt av Gert-Ove Jönsson 2005 (genom Marianne, Anneli och Kenneth Jönsson)
Priset går till årets bästa sökhund alla klasser. 2 tävlingar med lägst godkänt resultat får tillgodoräknas (barometerresultat).
Ständigt vandrande.
Inteckningar
image035
  VP till Årets bästa brukshund
Skänkt av Lena & Mats Hörgren 1996.
Inteckning på priset.
Priset går till den som under innevarande kalenderår erhållit den genomsnittligt högsta poäng av fem (5) brukstävlingar med lägst godkänt resultat. Även mindre antal tävlingar kan räknas men delas med fem (5). Förare som vinner priset 5 gånger får behålla det.
(Barometerresultat)
Priset tillföll Elisabeth Montén för evigt 2018, efter 5 inteckningar.
Inteckningar
image023
  Nelsons V.P. (Spaniel-kung)
Utdelas inte fr o m 2018, då priset ”förolyckades” 2016!
Skänkt av Helene Jonsson 2005.Till bästa ”lilla” brukshund vid Lomma BK:s klubbmästerskap. Om inget KM arrangeras går priset till bästa resultat AKL+LKL enligt barometer. Inteckningsplåt på priset. Förvaras hemma. Förare som erövrat priset 5 gånger får behålla det. Läs fullständiga statuter här

Inteckningar