Träningsgrupper på Lomma BK

I slutet av förra året skickade klubben ut en enkät till våra medlemmar för att undersöka intresset för att vara med i en träningsgrupp. Intresset var otroligt stort! Hela 87 svar fick vi in. 

Under vecka 10 och 11 startade vi upp de första träningsgrupperna. Vi kommer att göra utvärderingar av grupperna med start vecka 23 för att se om vi ska starta upp ytterligare träningsgrupper under hösten. Besked om detta kommer att skickas ut efter utvärderingen. 

De nya grupper som startat är:
Allmänlydnad
Rallylydnad
Hoopers
Brukslydnad 

Nose Work och Tävlingslydnad har träningsgrupper sedan tidigare, som inkluderar dem som visade intresse för att delta i dessa.

Att vara med i en träningsgrupp kräver medlemskap i Lomma BK, att man hjälper till ideellt vid tävlingar och prov som klubben anordnar samt hjälper till med städning på klubbens område. 

Till er som känner att det skulle vara intressant att delta i en träningsgrupp ber vi kontakta Lomma BK på info@lommabk.se