Förslag till styrelse 2023

Valberedningens förslag till styrelse 2023
Lomma Brukshundsklubb 2022-11-15

Ordförande: Conny Borg (omval 1 år)
Kassör: VAKANT (fyllnadsval 1 år)

Ledamöter
Monika Pfeiffer (1 år kvar)
Monika Thulin Dahlander (1 år kvar)
Jenny Fridh (omval 2 år)
Jeanette Dahlberg (omval 2 år)
VAKANT (Omval 2 år)

Suppleant
Ingrid Borg Vogel (1 år kvar)
Vakant (nyval 2 år)

Revisorer
Kerstin Holm (Omval 1 år)
Ingela Frick Strand (Omval 1 år)
Revisor suppleanter
Petra Järlhem (Omval 1 år)
Vakant (Nyval 1 år)

Valberedning 2023
Sammankallande: Vakant (1 år)
Karin Juhl (omval 2 år)
Yvonne Henriksson (omval 2år)