Låset på grinden

Så här öppnas och stängs låset till grinden:
1. Slå koden – tryck bygeln mot låshuset så öppnar sig låset
2. För att låsa – ändra koden och tryck därefter ihop låset
Vänligen använd inte våld!