Bent Brohammer har lämnat oss efter en kort tids sjukdom.
Bent har varit aktiv i klubben i många år som tävlingsledare i bruks, instruktör och ledamot i tävlingskommittén, stugfogderiet, valberedningen, mm.
Vi är många som kommer att sakna honom och våra varmaste tankar går till Ewa och övriga i hans familj.

//Styrelsen Lomma BK