MH/MT 2022

Eftersom Kalendern just nu är ur funktion, så får ni här datum för MH/MH 2022. Då är planen och stugan bokad.

15 januari – uppfödar-MH
12 februari – uppfödar-MH
19 mars – MH reserverat för långhårig collie
9 april – ordinarie MH
29 maj – uppfödar-MH
5 juni – uppfödar-MH
11 juni – uppfödar-MH
17 juli – Hel Korning – reserverat för uppfödare
28 augusti – uppfödar-MH
3 september – MH reserverat för långhårig collie
17 september – uppfödar-MH
8 oktober – ordinarie MH
5 november – uppfödar-MH