Grattis Alexandra och Hedda

2020-10-04 Råådalens BHK
MKL 96 p – SERallyCh
(d v s 3:e certet)

2020-08-29 Helsingborgs BHK
MKL 92 p – CERT

2020-02-16 Hässle Schäferklubb

MKL 94 p – CERT