GRATTIS GRATTIS

Från och med 2019-10-01 publiceras GRATTIS-inlägg endast för uppflyttningar, certifikat och ”titlar” här på hemsidan. Vi kan väl istället hjälpas åt att gratulera våra träningskompisar för ”pinnar”, kvalificerande resultat, m.m. på vår Facebook-sida.