Barometer 2017

På grund av ändrade regler i Lydnad, Bruks, Rally och Agility så kommer våra regler för Barometern att ändras. Vi har påbörjat arbetet med att förändra, men är inte helt klara.
Men när du har tävlat, så skicka in ditt resultat senast 14 dagar efter tävling, precis som tidigare. Det kan dröja lite innan resultatet syns här på hemsidan, men det kommer … 🙂
Rapportering Bruks/Lydnad/Rally
Rapportering Agility