Grattis Conny, Amika, Dexi och Elit

KHKG 160130 (1)160402 – KHKG, Lilla Skensved –
Dubbelutställning
Sandskogens Elit:
Bästa valp x 2, BIS-3 valp x 2
Sandskogen Dexi:
BIR x 1
Sandskogens Amika:
BIR x 1, bästa veteran x 2, BIS-2 veteran x 1 och BIS-3 veteran x 1.

160130 – KHKG, Taulov DK – Dubbelutställning
Sandskogens Amika:
BIR x 2,  Bästa veteran x 2
Sandskogens Dexi: Klubbchampion (4 CERT i championklass)
Ägare och uppfödare: Conny Borg