Vandringspriser

image001 Holger och Gullvor Axelssons VP
Endast till hundar av bruksras. De tre bästa uppflyttnings- cert-poäng på brukstävlingar under året räknas. ”Priset skall erövras 5 gånger av samma förare med av densamme utbildad hund, för att stanna i dennes ägo.” Inteckningsplåt på priset. Ansökan om detta vandringspris ska vara TK tillhanda senast den 15 december innevarande år. Kopior av tävlingsprotokoll skall bifogas ansökan.Inteckningar
 image003 Giddis VP
Skänkt av Aina Einarsson
Inteckning i vandringspriset får den SPÅR-hund och förare som uppnått procentuellt högsta resultat i klasserna LKL, HKL eller ELIT vid en (1)  spårtävling under kalenderåret. Läs fullständiga statuter här        Ansökan om priset lämnas till TK senast den 15:e december. Föraren skall vara tävlande för Lomma BK. Priset är ständigt vandrande.       Inteckningar
  Sandskogens VP
Skänkt av Sandskogens Kennel 2014 

Till bästa Allround-hund (Lydnad, Bruks, Agility, Rallylydnad och Utställning). Minst 2 grenar måste vara representerade. Läs fullständiga statuter här
Ansökan om priset lämnas till TK senast den 15:e december. Kopior av tävlingsprotokoll skall bifogas.

Inteckningar
 image007 Sven Lindvalls VP (cylindern)
Till procentuellt bästa klubbmästare. Gravyr på priset. Priset är ständigt vandrande.Inteckningar
 image009

Karl-Eric Bååths VP (Schäfern)

Till procentuellt bästa klubbmästare i bruks. Inteckningsplåt på priset. Ständigt vandrande

Inteckningar

 image011 Klubbens VP (Halsbandet)
Till Klubbmästarna i Bruks och Lydnad. Inteckningsplåt på priset. Ständigt vandrande.Inteckningar
 image013 Lisas VP (Hundtrollet + bok)
Skänkt av Lisa Montén 1995.
Till procentuellt bästa klubbmästare. I boken skall foto på hunden sättas in och föraren skall skriva lite om hunden. Förare som erövrat priset 4 gånger får behålla det.Inteckningar
 image015

Flatcoated Retrieverklubbens VP

Till klubbmästare ”lilla” lydnad. Inteckningsplåt på priset. Ständigt vandrande

Inteckningar

 image017

Leonbergersällskapets VP

Till klubbmästare ”lilla” lydnad. Inteckningsplåt på priset.

Priset tillfaller för evigt den förare som erövrat priset 3 gånger.

Inteckningar

 image019

Klubbens V.P. Lilla Lydnad (Bucklan)

Till klubbmästare ”lilla” lydnad. Förarens namn graveras in i priset. Ständigt vandrande.

Inteckningar

 image021

Klubbens V.P. KM Lilla Bruks

Till bästa ”lilla” brukshund. Inteckningsplåt på priset. Ständigt vandrande.

Inteckningar

 image023 Nelsons V.P. (Spaniel-kung)
Utdelas inte 2018 – priset ”förolyckades” förra året 🙁
Skänkt av Helene Jonsson 2005.
Till bästa ”lilla” brukshund vid Lomma BK:s klubbmästerskap. Om inget KM arrangeras går priset till bästa resultat AKL+LKL enligt barometer. Inteckningsplåt på priset. Förvaras hemma. Förare som erövrat priset 5 gånger får behålla det. Läs fullständiga statuter här
Inteckningar
 image025

Klubbens V.P. KM Agility

Till vinnarna i KM Agility.

Inteckningar

KM_lillarally Klubbens V.P. KM Lilla Rallylydnad
Till vinnaren i ”Lilla” KM Rallylydnad
Liten ”buckla” plus en bok som ska uppdateras med foto och text. (Ständigt vandrande.)

Inteckningar
KM_rally Klubbens V.P. KM  Rallylydnad
Till vinnaren i KM Rallylydnad
”Buckla” plus en bok som ska uppdateras med foto och text. (Ständigt vandrande.)
Inteckningar
 image027 Lydnadsbarometerns VP (Gåsen)
Skänkt av Vårsångens kennel 1995 (Tina Andersson & Tommy Fredriksson).Går till den hund som har fått ihop flest poäng på lydnadsbarometern under året. Tillhörande bok skall uppdateras med bild och text. Ständigt vandrande.
Inteckningar
 image029 Agilitybarometerns VP (Vas – A-hinder)
Skänkt av Jacab 2007(Karin och Lars Juhl).

Går till den hund som har fått ihop flest poäng på agilitybarometern under året.Tillhörande bok skall uppdateras med bild och text. Ständigt vandrande.
Inteckningar
 image031 Bruksbarometerns VP
Skänkt av Sydväst Sveriges Dobermannklubb 1995.Går till den hund som fått ihop flest poäng på bruksbarometern under året  Ständigt vandrande.Inteckningar
 image033 Rallybarometerns VP
Instiftat av Lomma BK 2014.
Går till den hund som fått ihop flest poäng på Rallylydnadsbarometern under året. En bok medföljer som ska uppdateras med foto och en liten beskrivning av ekipaget. Ständigt vandrande.Inteckningar
 image035 VP till Årets bästa brukshund
Skänkt av Lena & Mats Hörgren 1996.
Priset går till den som under innevarande kalenderår erhållit den genomsnittligt högsta poäng av fem (5) brukstävlingar med lägst godkänt resultat. Även mindre antal tävlingar kan räknas men delas med fem (5). Förare som vinner priset 5 gånger får behålla det.Inteckningar
 image037 Hjärtats VP – vandringspris till årets bästa sökhund
Skänkt av Gert-Ove Jönsson 2005 (genom Marianne, Anneli och Kenneth Jönsson)
Priset går till årets bästa sökhund alla klasser. 2 tävlingar med lägst godkänt resultat får tillgodoräknas. Ständigt vandrande.Inteckningar