MH

MH Uppfödare

MH

MH reserverat för långhårig collie

MH

Ordinarie MH

MH

MH Uppfödare

MH

MH Uppfödare

MH

MH Uppfödare

Korning

Korning uppfödare

MH

MH Uppfödare

MH

MH reserverat för långhårig collie

MH

MH Uppfödare

MH

MH ordinarie