Kurs Spårgruppen

Stugan och planen bokade av spårgruppen.
Brukslydnadskurs för Karin Haglund. Fredag till söndag.