Bli medlem

Nytt från 2019: Du kan själv registrera dig som medlem på Lomma Brukshundklubb, via SBK:s hemsida. (OBS! Du måste ha en mailadress för att kunna registrera dig.)
Här är länken

Eller gör du som tidigare och betalar in på klubbens Bankgiro 5833-5027
På inbetalningen skall då kursanges:
– att det gäller medlemsavgift
– om det gäller familjemedlemskap ange huvudmedlem
– om du redan betalt förbundsavgift, och är registrerad som medlem, ange medlemsnummer.
– fullständigt namn, personnummer, fullständig adress samt mailadress
Om inte all denna information får plats på din inbetalning, skicka ett mail till ansvarig för medlemsregistret. (medlem@lommabk.com).

OBS! Har vi inte tillgång till din mailadress kan vi inte skicka ut medlemsbevis. Men du kan själv logga in på ”Mina sidor” på SBK och skriva ut ditt medlemskort.

Avgifter Lomma BHK 2019
Helbetalande: 610 kronor  (OBS! 740 kronor för utlandsmedlem)
Förbundsavgift: 400 kronor (530 kronor för utlandsmedlem)
Lokal avgift Lomma BK: 210 kronor
Avgifterna gäller 12 månader löpande.

Information om medlemsformer
Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemskap. I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt.
Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.
Förbundsavgiften
I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden.
Lokal avgift
går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.

Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

MEDLEMSKAP
Ordinarie medlemskap
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift.. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. (Avgift Lomma BHK: Se ovan)

Familjemedlemskap
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen). (Avgift Lomma BHK: Se ovan)

Utlandsmedlemskap
Utlandsmedlem betalar förbundsavgift plus lokal avgift (se ovan). Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap
Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.