Bli medlem

Medlemsavgifter betalas in på klubbens Bankgiro 5833-5027 På inbetalningen skall kursanges:
– att det gäller medlemsavgift
– om det gäller familjemedlemskap ange huvudmedlem
– om det gäller delmedlemskap ange vilken klubb som är din ”hemmaklubb”
– fullständigt namn, personnummer, fullständig adress samt mailadress
Om inte all denna information får plats på din inbetalning, skicka ett mail till ansvarig för medlemsregistret. (medlem@lommabk.com).

OBS! Har vi inte tillgång till din mailadress kan vi inte skicka ut medlemsbevis. Men du kan själv logga in på ”Mina sidor” på SBK och skriva ut ditt medlemskort.

Avgifter 2018
Helbetalande: 610 kronor (SBK + Lomma BK)
Lokal avgift Lomma BK: 230 kronor (OBS! Denna avgift är för de personer som redan är medlemmar i SBK centralt).
Avgifterna gäller per år.

Information om medlemskap
Medlemsavgiften består av 2 delar, en central avgift och en lokal avgift. Den centrala avgiften för 2018 är 400 kronor. För det får du bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden, rabatt på hundförsäkring i Agria, och så ingår en olycksfallsförsäkring som gäller när du deltar i någon av våra aktiviteter.
Du kan vara medlem i flera klubbar. Du betalar då den centrala avgiften en gång och sedan lokal avgift i övriga klubbar du vill vara medlem i. Den lokala avgiften är olika för klubbarna i distriktet.
Om du redan är medlem i SBK och vill lösa medlemskap i Lomma Brukshundklubb, så betalar du in 230 kronor till vårt bankgiro.

Familjemedlem
Familjemedlem kan du bli om någon i din familj (boende på samma adress) redan är ordinarie medlem i klubben. Du betalar då endast lokal avgift.

Ungdomsmedlem Är du mellan 7 och 25 år kan gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb, då får du två medlemskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och de flesta hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till Brukshundklubben. Gå till Sveriges hundungdoms hemsida för mer information. Finns här.  Lomma Hundungdoms hemsida hittar du här