Kurs lydnadsträningsgruppen

Planen och stugan bokad av lydnadsträningsgruppen.
Kurs för Anders Kjernholm 08:00-17:00.